Bryder du dig ikke om musikken, kan du slukke
for den på den orange knap til venstre.