top of page
Matrikelkort ca. 1816

Matrikelkort ca. 1816

Udsnit af matrikelkort fra ca. 1816 over området lige nordøst for Vestbjerg by i Sulsted sogn. Gården Tandal ("Store Tandal") lå på matrikel nr. 23 (rød nål) og havde også del i jorden på den store matrikel 51. Lige til højre for Tandal ses en lille matrikel, nr. 40 (blå nål), og huset dér var med stor sandsynlighed huset Tandal ("Lille Tandal"). (Klik for forstørrelse og link til kilde) Kilde: Geodatastyrelsen, Historiske kortpå nettet.

Tandal

 

Ejendommen Tandal (gennem tiden også stavet Thandal, Tandahl, Thondal, Tondahl, Thorndal etc.), matr. nr. 23 (incl. 23a (40), 23b, 51b m.fl.), var en fæstegård under Vang Hovedgaard, der lå i den del af Hammer Bakker, der egentlig hed Vestbjerg Bakker. Det vil sige, at den lå i den vestligste del af dét, man normalt kender som "Hammer Bakker".

 

Pouls mors slægt fæstede gården Tandal - også kaldt "Store Tandal" - igennem generationer, og da Pouls morfar døde i 1838, overtog hans enke, Pouls mormor Ane Marie Sørensdatter, fæstet efter ham og var efterfølgende bonde igennem omtrent 35 år med sine børns og svigerbørns hjælp. Hvorfor fæstet aldrig blev overdraget til en af sønnerne vides ikke, men man kan jo gætte på, at Ane simpelthen var en dygtig landmand, og at hverken ejeren eller hun selv derfor havde behov for eller lyst til, at hun skulle opgive fæstet.

 

Da Pouls far, Mads Chr. Poulsen, i 1845 blev gift med gårdmandsdatteren fra "Store Tandal", Mariane Danielsdatter, blev han også husfæster. Formodentlig af det nærliggende (og tidligere tilknyttede) hus "Lille Tandal", hvor det antages, at også Poul blev født. Huset var, som så mange husmandssteder, med al sandsynlighed uden jordtilliggende, og det er nærliggende at tro, at Pouls far arbejdede hos sin svigermor på "Store Tandal" som fast medhjælp. 


I Niels Hedins bog "Hammer Bakker - Et Mindeskrift" fra 1931 står følgende om Tandal:
 

"Tandal, midt i dalen af samme navn nord for Vestbjerg By, markeres nu i landskabet alene ved to gamle vejrslagne Popler og en sig over skelgrøften hældende Pil, på nærmere hold tillige ved den sædvanlige grønne plads, der betegner grunden, hvor bygningerne har stået.
 

Fra nutiden er der om stedet at berette, at den forrige ejer af Høgholt i Vestbjerg lod sig tilskøde Store og Lille Tandal - en gård og et hus - og lagde ejendommene sammen med Høgholt, hvorefter Tandals bygninger blev revne ned".

Da Pouls mormor døde i 1873 eller 1874, frasolgte godsejer Glerup gården Tandal til en Axel Christian Andersen.

bottom of page