Yderligere information

Tusind tak til alle bidragydere for informationer og materiale til dette website! Senest har jeg af Erling (La...

Det er altid dejligt, når andre omtaler ens arbejde positivt. Tusind tak!
 

Kilde: www.hammernyt.dk/en-vild-his...

Navn

Christine Christensdatter (kaldt: Vild-Stine)

Fødsel

​21. december 1850 på stedet Mosen, Hammer Bakker, Ham...

Stines kaldenavn, "Vild-Stine", var et "arvet" kaldenavn, som hun havde fået efter sin mormor, der kaldtes "Vi...

Viborg Overret og de 1000 Kroner. Herredsfoged Andersens Forklaring. Sagen bør for Højesteret!

Viborg Overre...

"Herredsfogden i N. Sundby aflægger Bekendelse om at have dømt Husmand Poul Madsen uskyldig.

Den i Gaar og fler...

Uskyldig dømt.

Den 2. Oktober 1897 brændte en faldefærdig ikke en gang beboet Rønne i Hammer Bakker i Nordjy...

Please reload

Kategorier

Vild-Stine & Poul

Slægtsfakta for Vild-Stine

13/05/2017

1/9
Please reload

Hammer Bakker

Brødland

20/06/2017

1/7
Please reload

Generel info

Erhverv og forsørgelse

14/04/2017

1/1
Please reload

Redskaber og værktøjer

En særlig tak!

17/04/2017

1/3
Please reload