top of page

Klik på de enkelte billeder for at se dem i fuld størrelse og for evt. link til kilde.

Mosby, Barbu og Victoria Hotel i Grimstad

 

* Siden er under opbygning *

Barbu i 1890'erne

Barbu i 1890'erne

Dem lille kystby Barbu fotograferet fra vandet på et tidspunkt i løbet af 1890'erne. Foto: Ukendt Kilde: digitaltfortalt.no

Barbu nedre mølle ca. 1890

Barbu nedre mølle ca. 1890

Møllen lå mellem Mølleheia og Møllebakken og ses midt i billedet, hvor en person er på vej op ad bakken til huset. Fotot er taget omtrent 1890, hvor Peder og Bolette stadig boede i Barbu. Fotograf: Ukendt Kilde: Privat. Fotoet farvelagt. Har du ophavsret til fotoet, og ønsker ikke at det fremvises her, bedes du kontakte mig derom, hvorefter jeg natuligvis fjerner det fra siden.

Abisgade Mølle, ca. 1950-1960

Abisgade Mølle, ca. 1950-1960

Resterne af den nu helt nedlagte Abisgade Mølle ved Thorsted i Vestjylland. Foto: Ukendt Kilde: Privat

Bolette

Bolette

Bolette Nielsen - Helles biol

Bolette Nielsen - Helles biol

Det er ikke meget, jeg har kunnet finde ud af om familiens liv og dagligdag i Mosby heller, men sandsynligvis lærte Peder - og måske også resten af familien - ledelsen og ejerne af Høie abrikker at kende, da der må formodes at have været et tæt samarbejde mellem møllen g fabrikkerne. I 18xx var, Julius Octavius Gundersen (min oldefar) . I det spinderiet jo var afhængig af driten af møllen, kan det med en vis sandsynlighd antages, at de kendte hinanden.

Mellem 1877 og 1887 flyttede familien atter! Peder blev nemlig møllebestyrer ved en mølle i Barbu på sydkysten. Det vides ikke med sikkerhed, hvilken af de tre møller i Barbu, som Peter blev bestyrer af, men alt taler for, at der var tale om Nedre Mølle ved Mølleheia og Møllebakken, da det af folketællingen 1891 ses, at familien boede på Barbuklev, der lå lige ved denne mølle. 

Bolette og Hans Chrisoffersen flyttede altså med deres børn til Grinmstad. I 1913 blev sønnen Per født og døbt i Kristiania (Oslo), I 1916 fødtes og døbtes parrets yngste søn, Dagfinn, i Fjære nær Grimstad, hvorfor det må antages at være sandsynligt, at familiens flytning skete på et tidspunkt mellem 1913 og 1916. Det står ikke helt klar, om parret købte og flyttede ind på Møllers Hotel allerede fra starten eller om købet først skete senere. Det står heller ikke klart, hvordan Bolette og Hans fik råd til at investere så mange penge, som Møllers Hotell i Grimstad må have kostet. Enten må Hans have tjent virkelig godt som handelsrejsende, eller det er også muligt, at de simpelthen pludselig kom til penge på anden vis.

 
Møllers Hotell var meget gammelt byhotel, som i tidens løb havde haft adskillige ejere – med en klar overvægt af kvinder. Det oprindelige hus – som senere blev udbygget formodentligover flere omgange – var bygget i 1820’erne. Der blev første gang etableret hotel i huset i 1856. I 1868 fik hotellet sit navn, Møllers Hotell, da det blev købt af enkefru Anna Talene Møller. I årene indtil 1888, hvor Fru Møller ejede hotellet, fik det opbygget et vældig godt renommé, og succesen fortsatte, da frk. Maren Nielsen overtog det efter fru Møller. Hunsolgte dog hotellet i 1903 til frøkenerne Sofie og Magna Thorbjørnsen, og hotellet nåede – inden Bolette og Hans købte det - at få endnu en kvindelig ejer, Andrea Asbjørnsen, der købte hotellet i 1912. Hotellet blev løbende udbygget og moderniseret, og det bevarede op igennem tiden sin fine anséelse. I tilknytning til hotellet var en stor festsal, Festiviteten, som blev benyttet af byens borgere såvel som af folke udefra tilstørre fester og andre begivenheder, der samlede mange gæster. Bl.a. blev der i Festiviteten på hotellet spillet teater og afholdt soiréer, hvortil man stadig kan finde programmerne på internettet.

 

I 1898 skete det besynderlige, at en ung forfatter og præstesøn, Gabriel Scott, derikke længere boede i Grimstad, udgav en såkaldt nøgleroman, ”Fugl Fønix”, der bl.a. beskrev en teateraften og senere et selskab, som må betegnes som mere end almindelig ”vådt” i et festlokale på et hotel, som i udpræget grad mindede om Mølelrs Hotel, og som man siden med bestemthed har taget for netop at være et billede af denne institution. Bogen var en skandale i Grimstad især fordi den i mistænkelig grad omhandlede personer, som man i Grimstad straks genkendte som den ene og den anden borger i byen, kom sindene i kog. Og der blev ikke lagt fingre imellem i fortællingens skildringer af disse personligheder og den dekadence og de festlighede, som efter forfatterens opfattelse var en del af tilværelsen for disse personer.

 

Det virker, som om Hans og Bolette fandt sig virkelig godt til rette i den lille by, hvor ”alle kendte alle”. Hotellet lå så centralt, som det næsten er muligt i Grimstad – i Storgate ganske tæt på Torvet - og da hoteldrift jo kræver masser af kommunikation, kontakt til kunder og samarbejde med leverandører, naboer, aviser osv., er det let at forestille sig, at familien hurtigt blev synlige i byen. Og for at det ikke skal være nok, investerede Hans og Bolette også i Grimstad Kinematograf (Kino) samt en søprovianteringsforretning, som lå i samme bygning.

 

Der er ikke helt enighed om, hvor i Grimstad Mølelrs ptel lå. Nogle mener, - og dette er også beskrevet i flere bøger – at det lå, hvor det senere Victoria Hotel lå. Andre at det lå i Storgaten, og andre igen at det lå på Torvet.

 

Ud over selve driften af hotellet, byens Kino og forretningen levere

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 3- Kilde: Salmonsens Leksikon

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 4-Kilde: Facebookgruppen "Du vet du er fra Grimstad når..."

de parret også mad til de indsatte i byens arresthus. Steinar Christoffersen, Hans og Bolettes sønnesøn, fortæller, at Hans og byens arrestforvalter, Nils Olaus Karlsen, hver søndag mødtes og havde stor morskab ud af at diskutere, hvor mange gæster de to”hoteller” hver især havde haft i den forløbne weekend. Karlsen boede også med sin hustru og deres fem døtre i Storgate i hvad der umiddelbart forekom at være et almindeligt beboelseshus, men som i sidebygningen rummede Grimstad Hjelpefængsel. Arrestforvalteren boede altså ret tæt på sine ”gæster”, som nok krævede et vist opsyn.

Hvordan livet for Bolette og hendes familie ellers udspandt sig i Grimstad, er ikke let at vide. Hans døde i 1934, 73år gammel. Hvor

 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 5 -Bolette og Hans utenfor kjøkkeninngangen til Møllers hotell.  et manipulert bilde! Bolette sitter der virkelig, mens Hans er kopiert inn fra et annet foto! Kilde: Nina Merete

 

 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 6 - Figur 40 - Familien samlet ved Hans og Bolettes sølvbryllup i 1927 på billedet er: xxxxxxxx. Kilde:

vidt hotellet og de andre engagementer i Grikmstad blev afviklet allerede ved hans død, frem,går ikke helt tydeligt af de umiddelbart tilgængelige oplysninger.

© 2020 by Helle Jul Ruby

bottom of page