top of page

Pressen

Der blev i sin tid skrevet rigtig mange avisartikler om ildspåsættelsen i Hammer Bakker og det efterfølgende sagsforløb. Det er nu over 100 år siden, og sagen er - i pressen såvel som i den almindelige befolkning - gået i glemmebogen. Det er måske naturligt nok. Sagen var grov, men trods alt ikke aldeles enestående - Poul og Stine var ikke de eneste mennesker i dette land, der blev sat under stort pres under varetægtsarrest og afhøringer. Pressen var - på tidspunktet for den her omtalte sag - meget optaget af at få belyst, i hvilket omfang, der - under politiets "jagt" på at få tilståelser fra mistænkte i denne og andre sager - skete overgreb på og manipulation af mistænkte. Kampen for at få afskaffet "egen tilståelse" under afhøringer (altså dét vi i dag kalder "tilståelsesbaseret afhøring"), varetægtsfængsling uden ret til sagførerassistance og enkeltdommer-afgørelser må man sige på flere punkter var forgæves. I dag har vi stadig både varetægtsarrest, tilståelsesbaseret afhøring og enkeltdommer-afgørelser. Men i det mindste har man i dag krav på at måtte rådføre sig med og benytte sig af bistand fra en advokat. Der er også kommet andre rettigheder til, men der rejses stadig spørgsmål om, hvor vidt disse rettigheder altid overholdes i praksis. Det er meget nærliggende at tro, at der stadig i dag er mistænkte, der presses og manipuleres til at tilstå - også selvom de er uskyldige. Justitsmord var ikke kun noget, der skete for 100 år siden. Og ej heller er det kun noget, der sker i u-lande eller lande med meget anderledes styreform, historie, kultur eller statsreligion. Og pressen interesserer sig stadig - her 100 år efter artiklerne om sagen i Hammer Bakker - for nutidige sager med lignende problematik. Se blandt andet TV2-artiklen "Psykolog advarer mod politiets afhøringsmetoder" og bogen "Tvivl på alt og tro på meget: Jagten på sandhed - Politiets afhøringsmetoder".

*

Man kan kun gisne om, hvor vidt de oplysninger, der blev givet i pressen om sagen med Poul og Vild-Stine, var korrekte eller ej, men hvis det, der foregik i denne sag - blandt andet i forbindelse med lille Anes død -  var som beskrevet, så kan man formodentlig til gengæld ikke regne med de oplysninger, man eventuelt måtte finde i de relevante forhørs- og arrestprotokoller. Det er yderst tvivlsomt, at man der ville oplyse om de ulovlige og umenneskelige metoder, man havde anvendt for at presse en tilståelse frem. Angiveligt tog den beretning om sagen, som Herredsfogeden sendte til de nordjyske aviser, udgangspunkt i, hvad der stod i forhørsprotokollen, og han nævnte i sin beretning for eksempel ikke et eneste ord om lille Anes død i arresten... Heller ikke moderens løsladelse for at kunne deltage i datterens begravelse er nævnt. Mon ikke man kan gå ud fra, at der derfor heller intet i protokollerne står om dette?

Her på sitet er lagt afskrivninger af et meget lille udvalg af de mange mange avisartikler. De øvrige kan fremfindes og læses på
Mediestream. Artiklerne er trykt med gotisk skrift. Klik her for at få links til alle artikler, der fremkommer efter søgning på ordene: Poul Madsen Hammer Bakker.

 

bottom of page